XIII Kongres
Polskiego Towarzystwa
Lipidologicznego

XIII Kongres
Polskiego Towarzystwa
Lipidologicznego

Young Women in Lipid Disorders and Atherosclerosis Award 2023

Podczas tegorocznego Kongresu po raz pierwszy przyznamy PoLA Young Women in Lipid Disorders and Atherosclerosis Award 2023
– nagrodę dla młodych, ambitnych lekarek i badaczek do 45 roku życia, które swoją ciężką pracą badawczą i lekarską przyczyniły się do istotnego rozwoju tej dziedziny w Polsce i Regionie. Nagroda, która przekracza granice i mogą o nią zabiegać wszystkie zainteresowane osoby z regionu Europy ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. 

Kto może aplikować: 

  • mieć do 45 lat;
  • zajmować się pacjentami i/lub badaniami dotyczącymi lipidologii i miażdżycy;
  • przysłać swoje krótkie CV (do 1000 wyrazów) z podsumowaniem dorobku, informacją o grantach i badaniach + najważniejsze 10 prac z dziedziny z ostatnich 3 lat;
  • Opowiedzieć jak Wasza praca kliniczna i badawcza przełożyła się lub może przełożyć się na rozwój lipidologii i badań nad miażdżycą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
  • zarejestrować się do udziału w Kongresie (https://kongres2023.ptlipid.pl/zapisz-sie/)
  • A następnie wszystko koniecznie przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia na adres e-mail Sekretarza PTL: patrycja.lewandowicz@ptlipid.pl

Na zwycięzców czekają super nagrody (1000 Euro) oraz prezentacja na Kongresie PTL! 

W konkursie mogą zgłaszać się także laureaci poprzednich edycji innych konkursów PTL oraz osoby zgłaszające się w tym roku w ramach innych nagród. 

Zapraszamy i trzymamy kciuki

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn