XIII Kongres
Polskiego Towarzystwa
Lipidologicznego

XIII Kongres
Polskiego Towarzystwa
Lipidologicznego

Program Kongresu

Piątek, 15 grudnia 2023r.

10:00 - 10:15

Uroczyste rozpoczęcie XIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

10:15-11:15

Wysoki LDL odpowiada za 4 miliony zgonów rocznie. Dlaczego epidemiologia zaburzeń lipidowych się nie zmienia?

Moderatorzy:

Prof. Mariusz Gąsior
(Zabrze)

Prof. Piotr Jankowski
(Warszawa)

10:15 – 10:30

Niezaspokojone potrzeby diagnostyki, leczenia i prewencji głównych czynników ryzyka miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej w Polsce na tle krajów Europejskich. Najnowsze wyniki programu LIPIDOGRAM.

Prof. Jacek Józwiak
(Opole)

10:30 – 10:45

Zacznijmy już u dzieci – epidemiologia zaburzeń lipidowych, największe wyzwania diagnostyki i leczenia w populacji dziecięcej.

Prof. Agnieszka Szadkowska
(Łódź)

10:45 – 11:00

Leczenie hipolipemizujące pacjentów po zawale mięśnia sercowego – dlaczego nie stosujemy leczenia skojarzonego, które może rocznie uratować nawet 300 tys. osób?

Prof. Krystian Wita
(Katowice)

11:00 – 11:15

Dyskusja

11:15 - 12:15

Sesja Certyfikowanych Lipidologów PTL: „Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej - sesja przypadków klinicznych”

Moderatorzy:

Prof. Tadeusz Osadnik
(Katowice)

Dr Joanna Lewek
(Łódź)

11:25 – 11:35

Rozpoznanie choroby genetycznej a adherencja do leczenia. Jakie znaczenie może mieć skala ryzyka poligenicznego?

Prof. Tadeusz Osadnik
(Katowice)

11:35 – 11:45

Hospitalizacja w Oddziale Neurologii i ,,prawdziwa,, mialgia postatynowa

Dr Aleksandra Kamińska – Kegel
(Opole)

11:45 – 11:55

Przydatność skali DCLN w codziennej praktyce lekarskiej- przypadek rodziny z FH występującą w 3 pokoleniach. Jak niewiele trzeba, aby zdiagnozować tych chorych…

Dr Ewa Steckiewicz
(Lidzbark Warmiński)

11:55 – 12:05

Przypadek kliniczny związany ze (wspomaganiem) leczenia zaburzeń lipidowych z zastosowaniem postępowania dietetycznego u pacjentki z FH.

Mgr Natalia Szupryczyńska
(Gdańsk)

12:05 – 12:15

Dyskusja

12:30 - 13:30

Podsumowanie Roku 2023 - Roku Walki z Rodzinną Hipercholesterolemią

PTK: Prof. Robert Gil (10 min)

Prof. Robert Gil
(Warszawa)

12:30 – 13:30

PTL: Prof. Maciej Banach (10 min)

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

Debata: Jak skutecznie kontynuować walkę z hipercholesterolemią w Polsce?

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

Prof. Robert Gil
(Warszawa)

Prof. Jacek Józwiak
(Opole)

Prof. Mariusz Gąsior
(Zabrze)

Prof. Piotr Jankowski
(Warszawa)

Marek Kustosz
prezes zarządu Fundacji TO SIĘ LECZY

14:30 - 15:30

„Jak skutecznie osiągać cele dla LDL-C wśród pacjentów wysokiego ryzyka s-n: analiza przypadków klinicznych. Istniejące narzędzia leczenia zaburzeń lipidowych - program lekowy dla PCSK9i. Dyskusja ekspertów”.

Moderatorzy:

Prof. Paweł Burchardt
(Poznań)

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

Prof. Piotr Dobrowolski
(Warszawa)

14:30 – 15:30

Sesja przypadków klinicznych:

  • Dr n. med. Joanna Lewek – prezentacja przypadku

  • Dr n. med. Magdalena Kaźnica-Wiatr – prezentacja przypadku

  • Dr n. med. Marta Walczak – prezentacja przypadku

  • Dr n. med. Hanna Szczepanik-Osadnik– prezentacja przypadku

Dyskusja

15:30 - 16:30

Jak skutecznie diagnozować zaburzenia lipidowe? Ryzyko rezydualne chorób sercowo-naczyniowych.

Moderatorzy:

Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa
(Łódź)

Prof. Bogdan Solnica
(Kraków)

15:30 – 15:45

Co nowego wokół definiowania i diagnozowania hipertriglicerydemii? TRLs, sdLDL, nie-HDL a może ApoB?

Prof. Bogdan Solnica
(Kraków)

15:45 – 16:00

Zaburzenia metaboliczne, stan przedcukrzycowy, cukrzyca i zaburzenia lipidowe? Jak skutecznie leczyć w roku 2023.

Dr Karolina Kupczyńska (Łódź)

16:00 – 16:15

Lipoproteina(a) – rekomendacje diagnostyki i postępowania wg EAS 2022. Najnowsze wyniki badań post-ESC oraz AHA 2023.

Prof. Paweł Burchardt
(Poznań)

16:15 – 16:30

Dyskusja

16:45 - 17:45

Rok 2023 – Rokiem Walki z Hipercholesterolemią - co dalej? Future is now...

Moderator:

Prof. Maciej Banach (Łódź)

16:45 – 17:00

Najnowsze dane z POLASPIRE a rzeczywistość kliniczna i systemowa.

Prof. Piotr Jankowski
(Warszawa)

17:00 – 17:15

Leczenie hipolipemizujące szyte na lata.

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

17:15 – 17:30

Hipercholesterolemia odmieniana przez przypadki polskich pacjentów.

Dr hab.n.med. Paulina Gorzelak – Pabiś
(Łódź)

17:30 – 17:45

Dyskusja

17:45 - 18:45

Nieodzowna składowa leczenia zaburzeń lipidowych i chorób sercowo-naczyniowych – zmiana stylu życia. Czego można spodziewać się w wytycznych ILEP 2024!

Moderatorzy:

Dr Daniel Śliż
(Warszawa)

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

17:45 – 18:00

Rola zmiany stylu życia na profil lipidowy i ryzyko sercowo-naczyniowe. Czy to ma sens? Rekomendacje 2023.

Dr Daniel Śliż
(Warszawa)

18:00 – 18:15

Która dieta najlepsza dla serca? Najnowsze wytyczne praktyczne 2023.

Dr Katarzyna Okręglicka
(Warszawa)

18:15 – 18:30

Znaczenie wysiłku fizycznego na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Czy zawsze tak jest? Rekomendacje 2023.

Prof. Łukasz Małek
(Warszawa)

18:30 – 18:45

Dyskusja

18:45 - 19:30

Sesja Specjalna Najwybitniejszych Młodych Lipidologów

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

Prof. Jacek Jóźwiak
(Opole)

19:30

Zakończenie 1 dnia Kongresu

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

Sobota, 16 grudnia 2023r.

08:00 - 09:00

EGZAMIN dla osób podchodzących do certyfikacji lipidologicznej – Edycja 2023

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

09:00 - 09:30

Aterogenna dyslipidemia i hipertriglicerydemia. Znaczenie fibratów (2023)

09:00 – 09:30

Rola fenofibratu w leczeniu dyslipidemii i jej powikłań? Krajobraz po badaniu PROMINENT.

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

09:30 – 10:15

Podwyższone stężenie lipoproteiny a – wyrok bez apelacji? (Przypadki kliniczne)

9:30- 10:15

Prof. Aleksander Prejbisz
(Warszawa)

Prof. Piotr Dobrowolski
(Warszawa)

10:15- 11:15

Wytyczne PTK/PTL dotyczące diagnostyki i leczenia podwyższonego stężenia lipoproteiny(a) (2024)

Moderatorzy:

Prof. Janina Stępińska
(Warszawa)

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

Prof. Robert Gil
(Warszawa)

10:15 – 10:30

Częstość występowania, rola czynników genetycznych i innych czynników ryzyka, wytyczne diagnostyki podwyższonego stężenia Lp(a).

Dr Bożena Sosnowska
(Łódź)

10:30 – 10:42

Lipoproteina(a) a ryzyko sercowo-naczyniowe – u kogo oznaczać w pierwszej kolejności?

Prof. Jacek Kubica
(Bydgoszcz)

10:42 – 10:54

Wytyczne leczenia podwyższonego stężenia lipoproteiny(a)

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

10:54 – 11:15

Debata

Prof. Janina Stępińska
(Warszawa)

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

Prof. Robert Gil
(Warszawa)

Prof. Tadeusz Osadnik
(Katowice)

Prof. Aleksander Prejbisz
(Warszawa)

Prof. Piotr Dobrowolski
(Warszawa)

11:30 - 12:50

Wytyczne PTL dotyczące diagnostyki i postępowania w chorobach rzadkich związanych z syntezą i metabolizmem cholesterolu (2024)

Moderatorzy:

Dr Renata Rajtar-Salwa
(Kraków)

Prof. Michał Nowicki
(Łódź)

11:30 – 11:45

Zaburzenia w metabolizmie triglicerydów uwarunkowane genetycznie- diagnostyka i leczenie.

Dr Ewa Starostecka
(Łódź)

11:45 – 12:00

Choroby rzadkie związane z syntezą i metabolizmem cholesterolu najczęściej rozpoznawane u dzieci.

Prof. Paweł Matusik
(Katowice)

12:00 – 12:15

Pacjent z chorobą Fabry’ego – diagnostyka i leczenie (2023)

Prof. Michał Nowicki
(Łódź)

12:15- 12:30

Założenia i zakres wytycznych PTL 2024. Wytyczne diagnostyki i postępowania w homozygotycznej rodzinnej hipercholesterolemii – rola lomitapidu.

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

12:30- 12:40

Pacjent z hoFH leczony lomitapidem – przypadek kliniczny.

Dr Beata Bobrowska

12:40- 12:50

Dyskusja

12:50 - 13:50

Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki. Rekomendacje i praktyczne zasady leczenia farmakologicznego zaburzeń lipidowych.

Moderatorzy:

Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa
(Łódź)

Prof. Jacek Jóźwiak
(Opole)

12:35 – 12:50

Statyny jako podstawa leczenia zaburzeń lipidowych. Czy istnieje efekt klasy, kiedy i dla kogo monoterapia?

Dr Stanisław Surma
(Katowice)

12:50 – 13:05

Wytyczne dotyczące (natychmiastowego) leczenia skojarzonego zaburzeń lipidowych w Polsce. Czego możemy oczekiwać w najnowszych wytycznych ILEP 2024.

Doc. Krzysztof Dyrbus
(Zabrze)

13:05 – 13:20

Zasady leczenia hipolipemizującego u pacjentów z ACS (2023). Co należy zrobić by uniknąć kolejnego zawału mięśnia sercowego?

Prof. Marek Gierlotka
(Opole)

13:20 – 13:40

Evidence-Based Management of Dyslipidemia in Chronic Kidney Disease

Prof. Peter Toth
(Chicago, USA)

13:40- 13:50

Dyskusja

14:40 - 15:40

Sesja Certyfikowanych Lipidologów PTL: „Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej”

Moderatorzy:

Dr Paweł Rajewski

Doc. Krzysztof Dyrbus

14:40 – 14:52

Czy można przewidzieć zespół long-Covid? Na ile zaburzenia lipidowe mogą w tym pomóc. Case report.

Dr Katarzyna Gryglewska
(Łódź)

14:52 – 15:04

Czy możemy szybko i skutecznie rozpoznać pacjenta z homozygotyczną postacią FH? Case report.

Doc Krzysztof Chlebus
(Gdańsk)

15:04 – 15:16

Lipodystrofią zależną od PPARG – co zrobić by szybko rozpoznać i skutecznie leczyć? Case report.

Dr Joanna Lewek
(Łódź)

15:16 – 15:28

Młody pacjent z ciężkim zawałem mięśnia sercowego. Czy można było tego uniknąć? Czy można go skutecznie leczyć?

Dr Jan Budzianowski
(Zielona-Góra)

15:28 – 15:40

Dyskusja

15:40 - 16:20

Wykład Honorowy PTL 2023/ the Honorary PoLA Lecture Award 2023

Moderator:

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

15:40 – 16:20

Wykład Honorowy PTL 2023/ the Honorary PoLA Lecture Award 2023: Triglycerides rich lipoproteins – how and why to reduce if it doesn’t reduce cardiovascular outcomes

Prof. Peter P. Toth
(Chicago/Baltimore, USA)

16:40 – 18:20

Nowości i wytyczne diagnostyki i postępowania nie tylko u chorych z zaburzeniami lipidowymi (stan na 2023)

Moderatorzy:

Doc Krzysztof Chlebus
(Gdańsk)

Prof. Stanisław Bartuś
(Kraków)

16:40 – 16:55

Lecząc dyslipidemię nie zapomnijmy o optymalizacji leczenia nadciśnienia tętniczego. Stan to wytycznych ESH 2023

Prof. Piotr Jankowski
(Warszawa)

16:55 – 17:10

Czy i jak leczyć ciężkie zaburzenia lipidowe u chorych z niewydolnością serca?

Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa
(Łódź)

17:10 – 17:40

Koronarografia to nie wszytko w diagnostyce tętnic wieńcowych.

Prof. Stanisław Bartuś
(Kraków)

17:40 – 18:10

Monoterapia a leczenie skojarzone zaburzeń lipidowych z zastosowaniem preparatów złożonych. Kiedy, u kogo, dlaczego? Czy możemy uchronić życie nawet 4 milionów osób na świecie?

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

18:10 – 18:20

Dyskusja

18:20 – 19:20

Miejsce i rola pitawastatyny w leczeniu zaburzeń lipidowych. Stanowisko Polskich Ekspertów (2024) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

Moderatorzy:

Dr Stanisław Surma
(Katowice)

Prof. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
(Warszawa)

18:20 – 18:35

Właściwości farmakodynamiczne i farmakokinetyczne oraz siła działania statyn na tle innych statyn. Czy wciąż możemy mówić o efekcie klasy?

Dr Stanisław Surma
(Katowice)

18:35 – 18:50

Pitawastatyna w personalizacji leczenia pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi. Perspektywa lekarza rodzinnego.

Prof. Tomasz Tomasik
(Kraków)

18:50 – 19:05

Pitawastatyna w nietolerancja statyn oraz wysokie stężenie lipoproteiny(a) – wytyczne postępowania.

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

19:05 – 19:20

Dyskusja

19:20- 19:30

Zakończenie 2 dnia Kongresu

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

Niedziela, 17 grudnia 2023r.

9:00 - 9:45

Zapalenie a miażdżyca i choroby sercowo-naczyniowe. Co wiemy pod koniec 2023 r., czego nie wiemy, co musimy zrobić? Czy możemy i powinniśmy leczyć zapalenie?

Moderatorzy:

Prof. Grzegorz Gajos
(Kraków)

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

9:00 – 9:15

Epidemiologia, diagnostyka, przyczynowość, znaczenie zapalania jako rezydualnego czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

9:15 – 9:30

Rekomendacje postępowania i perspektywa leczenia zapalenia jako czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Prof. Grzegorz Gajos
(Kraków)

9:30 – 9:45

Dyskusja

9:45 - 10:25

Wykład Honorowy PTL 2023/ the Honorary PoLA Lecture Award 2023

Moderator:

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

9:45 – 10:25

Treatment of dyslipidemias – what is used, what is underused and what is in the pipelines

Prof. Zeljko Reiner
(Zagreb Croatia)

10:25 - 11:25

Intensywne leczenie statynami czy terapia skojarzona? Całkowicie niekonkurencyjne podejścia, najważniejsze by były stosowane….

Moderatorzy:

Doc. Aleksandra Gąsecka-van der Pol
(Warszawa)

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

10:25 – 10:45

Atorwastatyna – molekuła, która nie schodzi ze sceny.

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

10:45 – 11:05

Skuteczniej, szybciej i na dłużej – znaczenie terapii łączonej.

Doc. Aleksandra Gąsecka-van der Pol
(Warszawa)

11:05 – 11:25

Dyskusja

11:45 - 12:30

SESJA SPECJALNA: PoLA Young Women in Lipid Disorders and Atherosclerosis Award

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

Doc. Aleksandra Gąsecka-van der Pol
(Warszawa)

Prof. Małgorzata Trocha
(Wrocław)

12:30 - 13:00

Od dziecka do rodzica aż po po dziadków – opieka nad rodzinami z hipercholesterolemia rodzinną, skuteczność i bezpieczeństwo ewolokumabu u dzieci.

Moderator:

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

12:30 – 13:00

Prof. Małgorzata Myśliwiec
(Gdańsk)

Hipercholesterolemia rodzinna u dzieci

Prof. Marlena Broncel
(Łódź)

Hipercholesterolemia rodzinna u dorosłych

13:00 - 14:30

Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki. Pacjenci z zaburzeniami metabolicznymi.

Moderatorzy:

Prof. Jacek Jóźwiak
(Opole)

Prof. Bogusław Okopień
(Katowice)

13:00 – 13:15

Nowoczesne leczenie otyłości i cukrzycy to leczenie personalizowane. Stan po badaniach SELECT, CLEAR OUTCOMES i innych.

Prof. Małgorzata Trocha
(Wrocław)

13:15 – 13:45

MAFLD i otyłość – co łączy kardiologa z hepatologiem.

Prof. Anna Piekarska
(Łódź)

13:45 – 14:15

Znaczenie leczenia hipolipemizującego w złożonej terapii metabolicznie uwarunkowanego stłuszczeniowego zapalenia wątroby

Prof. Bogusław Okopień
(Katowice)

14:15 – 14:30

Dyskusja

15:30 - 16:30

Wytyczne 2024 Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego dotyczące diagnostyki laboratoryjnej zaburzeń gospodarki lipidowej.

Moderatorzy:

Prof. Bogdan Solnica
(Kraków)

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

15:30 – 15:45

Lipoproteiny bogate w triglicerydy. Co to jest hipertriglicerydemia? I dlaczego jest tak ważna.

Prof. Dariusz Sitkiewicz
(Warszawa)

15:45 – 16:00

Wytyczne oznaczania cholesterolu LDL. Co po Friedewaldzie?

Prof. Bogdan Solnica
(Kraków)

16:00 – 16:15

A new equation for calculating Small Dense LDL and its clinical utility.

Prof. Alan Remaley
(Bethesda, USA)

16:15 – 16:30

Dyskusja

16:30 - 17:30

POLA BEST CASE IN NUTRITION AWARD

Moderator:

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

16:30 – 17:30

Przypadek kliniczny – Laureat
Przypadek kliniczny – Osoba wyróżniona
Przypadek kliniczny – Osoba wyróżniona

17:30 - 18:30

Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki. Pacjenci podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Moderatorzy:

Prof. Agata Bielecka Dąbrowa
(Łódź)

Prof. Izabella Uchmanowicz
(Wrocław)

17:30 – 17:45

Czy można zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe wysiłkiem fizycznym? A jeśli tak to, ile i jak długo? Czas na zmianę rekomendacji?

Dr Joanna Lewek
(Łódź)

17:45 – 18:00

Czy można zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe z zastosowaniem diety? Kilka praktycznych porad jak indywidualizować dietę.

Doc. Michał Czapla
(Wrocław)

18:00 – 18:15

Rola zespołu terapeutycznego w leczeniu zaburzeń lipidowych. Poprawa edukacji, adherencji? Czy to naprawdę może działać?

Prof. Izabella Uchmanowicz
(Wrocław)

18:15 – 18:30

Dyskusja

18:30

Uroczyste podsumowanie i zakończenie XIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

Prof. Maciej Banach
(Łódź)

Platynowy Partner Kongresu

Złoty Partner Kongresu

Srebrny Partner Kongresu

Brązowy Partner Kongresu

Partnerzy

Patroni Medialni