XIII Kongres
Polskiego Towarzystwa
Lipidologicznego

XIII Kongres
Polskiego Towarzystwa
Lipidologicznego

Patroni Medialni

Miejsce Kongresu